Záruka a opravy

Všetky výrobky TRUUNE sú precízne navrhnuté a ručne vyrobené podľa najvyšších štandardov. V prípade problému s výrobkom sa však na všetky výrobky TRUUNE vzťahuje záruka výrobcu, ktorá je poskytovaná aj prostredníctvom autorizovaných distribútorov a maloobchodných partnerov spoločnosti TRUUNE.

Záruka poskytuje ochranu pred chybným materiálom a/alebo spracovaním pre nasledujúce výrobky od dátumu pôvodného nákupu:

Záručná doba na reproduktory TRUUNE je rozdelená na niekoľko častí, a to:

 • Telo reproduktora 5 rokov
 • Elektronika reproduktora a vymeniteľné príslušenstvo 2 roky

Záručná doba na ostatné príslušenstvo TRUUNE je 2 roky.

Podmienky tejto záruky môže spoločnosť TRUUNE priebežne upravovať a vy súhlasíte s tým, že sa budete riadiť podmienkami, ktoré sú platné v čase kúpy tovaru a sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke výrobkov TRUUNE www.truune.com.

Spoločnosť TRUUNE požaduje pri riešení záručnej opravy doklad o nadobudnutí. V prípade že ním nedisponujete prosím obráťte sa na support@truune.com, budeme nápomocný vyriešiť tento problém. support@truune.com, we will be helpful to solve the problem.

V prípade nutnosti záručnej alebo pozáručnej opravy nás prosím kontaktujte prostredníctvom Formulára opráv. Následne Vás budeme bezodkladne informovať (najneskôr do 48 hodín počas pracovných dní v čase od 9:00 hod do 15:00 hod) o možnosti najrýchlejšieho servisného zásahu. Záručnú opravu sa budeme snažiť vykonať čo najrýchlejšie, najneskôr však do 90 dní odo dňa vykonania obhliadky vady tovaru.

Pre zachovanie záruky musí opravu výrobku vykonať spoločnosť TRUUNE alebo autorizované servisné stredisko spoločnosti TRUUNE. Spoločnosť TRUUNE si vyhradzuje právo použiť na vykonanie záručnej opravy nové alebo repasované diely.

Obmedzenie alebo zrušenie záručnej doby

Všetky reproduktory značky TRUUNE sú označené výrobným číslom. V prípade zistenia akéhokoľvek narušenia alebo poškodenia týchto znakov Vám bude záruka zamietnutá.

Záruka sa nevzťahuje na:

 • bežné alebo primerané opotrebenie a/alebo akékoľvek opotrebenie spôsobené zhoršením stavu výrobku TRUUNE a/alebo jeho komponentov vplyvom prostredia
 • mechanické poškodenie alebo poškodenie výrobku TRUUNE pri preprave, ktoré nemožno pripísať zavineniu spoločnosti TRUUNE a jej autorizovaného distribútora
 • poškodenie akýchkoľvek spotrebných súčastí výrobku TRUUNE, ktoré by sa používaním opotrebovali alebo vyčerpali
 • akýkoľvek výrobok TRUUNE a/alebo akýkoľvek jeho komponent, ktorý nie je zakúpený od autorizovaného predajcu/distribútora, vrátane akéhokoľvek paralelného dovozu alebo výrobkov zo šedého trhu, nesprávne alebo neautorizované komponenty, ktoré boli nahradené a/alebo použité namiesto výrobku TRUUNE, akýkoľvek výrobok TRUUNE a/alebo akékoľvek jeho komponenty, ktoré boli nainštalované, demontované, opravené, upravené, modifikované, manipulované alebo inak zasiahnuté akoukoľvek osobou/subjektom iným ako autorizovaným zástupcom spoločnosti TRUUNE a jej autorizovaných distribútorov
 • akákoľvek nesprávna inštalácia alebo pripojenie výrobku TRUUNE (vrátane, ale bez obmedzenia, akéhokoľvek nesprávneho pripojenia výrobku TRUUNE k nesprávnemu napätiu alebo zdroju napájania), ktoré neboli spôsobené zavinením spoločnosti TRUUNE a jej Autorizovaných distribútorov
 • akúkoľvek nesprávnu starostlivosť, pád, nesprávnu manipuláciu, nesprávne používanie, zneužívanie alebo neprimerané či nesprávne používanie, prevádzku alebo údržbu výrobku TRUUNE
 • akákoľvek prevádzka výrobku TRUUNE s akýmkoľvek chybným, nevhodným prístrojom a/alebo prídavným zariadením
 • vystavenie výrobku TRUUNE extrémnej teplote, teplu, vode alebo iným tekutinám, hmyzu, nadmernej vlhkosti, piesku, chemikáliám, vytečeniu batérie alebo akýmkoľvek iným znečisťujúcim látkam
 • akékoľvek udalosti vyššej moci vrátane, ale nielen, zásahov vyššej moci, požiaru, blesku, tajfúnu, búrky, zemetrasenia, hurikánu, prírodnej katastrofy, tsunami, povodne, vojny, nepokojov, verejných nepokojov
 • akékoľvek iné príčiny, ktoré sú mimo primeranej kontroly spoločnosti TRUUNE a jej autorizovaného distribútora

Formulár opravy

  Kontaktné informácie

  Adresa, kde sa produkt momentálne nachádza:

   0
   Nákupný košík
   Your cart is empty